DRUMS OF THE WORLD

lozi drum ZambiaLozi drum / Trommel / Tambour Zambia

Single membrane wooden goblet drum. The bottom half is decorated with six carved pannels.
Membrane secured by band of hide nailed around the rim.
This drum would have been beaten to announce important events of court.
You will find an almost identical drum in the British Museum collected 1954.
Museum number Af1954,+23.686

The most widely used musical instrument in Zambia is the drum.
Zambian drums come in a variety of sizes, shapes, and purposes and have specific names depending on their tribal origins and functional roles.
They are generally accompanied by singing and dancing. Drumming takes on a significant part of rituals, ceremonies, celebrations and local communication.

"Fig. 246 visar en nästan pukformig trumma. Den är 47,5 cm. hög och har upptill en diameter av 29 cm. Foten, som är skuren i samma stycke som den egentliga trumstocken, är prydd med rader av inskurna trianglar. I trummans botten finnes en 2,8 cm. vid, cirkelrund ljudöppning. Trumman är svedd, utom på mitten där, liksom på den nyss beskrivna trumman, en ljus gördel lämnats. Instrumentet är försett med en i lodrät riktning genomborrad bärremsknapp. Trumskinnet av Varanus är fastspänt med tränaglar. En snarlik trumma från Marungu är avbildad i Ankermanns monografi över afrikanska musikinstrument."
excerpt from: Rosen, Eric von (1916) : Träskfolket - Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionenes etnografiska forskingsresultat.

Bibliography:
Brown, Ernest Douglas. "Drums of Life: Royal Music and Social Life in Western Zambia." PhD diss. U. of Washington, 1984.
Jones, Arthur Morris. "African Music in Northern Rhodesia and Some Other Places. 1958
Rosen, Eric von (1916) : Träskfolket - Svenska Rhodesia-Kongo-expeditionenes etnografiska forskingsresultat.
zurück